Happy Valentine Trắng 14/03

Và hôm nay dưới muôn tuyết rơi anh ngồi đây nhớ em bik bao.Ôi thiên thần nhỏ bé dưới đêm đông lạnh giá.Em như vì sao ngàn soi sáng khắp lối về.Ấm lên trong màn đêm như giấc mơ.Từ bao lâu giấc mơ ấm ôm khi gần em nói lên tiếng yêu nhưng trong từng giây phút anh lặng thầm như ko nói cớ sao và cớ sao .. người có bik trái tim .đã yêu em từ lâu em có hay ^^!! Chorus :Lòng này đã yêu rồi.Và trái tim thầm nguyện cầu.Đến một ngày rồi người sẽ hay lòng anh.Tình yêu hỡi anh chờ,chờ em đến .. đến với anh mùa đông này ko còn cô đơn :XD iu VK Trâm
Demo2 first
Featured model: Q <3 T
Demo2 second
Featured model: Q <3 T
Demo2 third
Featured model: Q <3 T
Demo2 fourth
Featured model: Q <3 T
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
Demo2 second
White Valentine 14-03: Q <3 T Forever ever ever
<3| | |Website Design By Quyết Pro - 2014| | |<3